کسی نیامده جز او سر قرار خودش 

 نشست غرق تماشای آفتاب خودش

 چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح

 کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ | 22:35 | نویسنده : هادی |

من به یادت هستم چه به هنگام دعا !

 چه به هنگام نشستن به لب پنجره ی خاطره ها !

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:15 | نویسنده : هادی |

زندگی آن هنگام زیباست که آدمی بداند فکری به خاطرش در هیاهوست .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:13 | نویسنده : هادی |

مرا ابر ، تو را دریا کشیدند /

مرا پایین تو را بالا کشیدند /

برای خواهش چشمان من بود /

 که اینگونه تو را زیبا کشیدند .

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:9 | نویسنده : هادی |

کوتاه ترین فاصله برای گفتن دوستت دارم یه لبخنده ،‌میخندی یا بخندم ؟

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:6 | نویسنده : هادی |

در دیاری که همه دل شکنند به تو نازم که وجودت غم دل میشکند .

تقدیم به گل نرگس مطهرم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:3 | نویسنده : هادی |

تو هیچ وقت خیاط خوبی نخواهی شد !

 ببین باز هم دلم را تنگ کرده ای .

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:2 | نویسنده : هادی |

صحبت از فاصله نیست ، صحبت از مهر و وفاست /

 شاید این فاصله ها ، محک عاطفه هاست .

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 15:0 | نویسنده : هادی |

دلم پیش رخ ناز تو بند است /

ندانم قیمت ناز تو چند است /

 نمایی گر به قلب من نگاهی /

به دل گویم که بخت من بلند است .

تقدیم به گل نرگسم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ | 14:54 | نویسنده : هادی |

عهد کن یارم بمانی تا قیامت ، ای وفا /

اولین و آخرین عشقم بمانی ، با وفا /

کلبه ای با هم بسازیم با ستونی استوار /

 گر کنارم تو نباشی بیقرارم ، بیقرار .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 21:38 | نویسنده : هادی |

نمي دانم كدامين اميد بودي كه در شب سياه من همچون نور سپيدي بر من تاپیدی. اما این را می دانم که تنها فرشته ای هستی که در زندگی من امدی. دوستت دارم با تمام زیبايي هایت. ای همدم من و ای تنها مونس من در شبهای تارم و ای تنها سنگ صبور من و ای تنها کسی که گریه های مرا دیدی و تسلای دل شکسته ام شدی. دوستت دارم و تا ابد در کنارت خواهم بود.

انشا الله

تقدیم به عزیز و بزرگوار زاده ی زندگیم ٬ گل نرگسم ٬


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 20:1 | نویسنده : هادی |

قشنگی فاصله ها در این است که گاهی بیادمان می اندازد 

 کسی هست تا دلتنگش شویم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:52 | نویسنده : هادی |

کوله بارم بر دوش ، سفری تا ته تنهایی محض ،

 سازکم با من گفت : هرکجا لرزیدی ، از سفر ترسیدی ، تو بگو از ته دل ،

 من خدا را دارم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:50 | نویسنده : هادی |

مرکب گیرم از خون رگانم /

 قلم بتراشم از هر استخوانم /

 نویسم بهر دوست مهربانم /

 محبت آتشی در جانم افروخت /

 که تا دامان محشر بایدم سوخت .

یا بقیه الله


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:48 | نویسنده : هادی |

ما بخار شیشه ایم ، نازمون کنی اشکمون در میاد

چه برسه فراموشمون کنی !


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:46 | نویسنده : هادی |

آرزویم برایت این است : در میان مردمی که می دوند برای زنده بودن ،

 آرام قدم برداری برای زندگی کردن .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:45 | نویسنده : هادی |

کس نمیداند در این بحر عمیق /

سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق /

من همین دانم که در این روزگار /

هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:43 | نویسنده : هادی |

در شکار معرفت با عشق پیمان بسته ایم /

 در میان عاشقان ما عاشق دل خسته ایم /

 در جواب بی وفایی ، مهربانی کرده ایم /

 مهربانی را به رسم معرفت طی کرده ایم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:42 | نویسنده : هادی |

این شعر آبی می نشیند روی کاشی /

 وقتی که معشوق غزل هایم تو باشی /

 برگرد شاید شعر آرامش بگیرد /

چیزی نمانده واژه را از هم بپاشی .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:40 | نویسنده : هادی |

وسعت دوست داشتن همیشه گفتنی نیست ،

 به وسعت تمام ناگفته هایم دوستت دارم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:39 | نویسنده : هادی |

هرآنکه یار خواهد یار بسیار /

 ولیکن فرق دارد یار با یار /

دل من سایه ی لطف تو میخواست /

وگرنه سایه ی دیوار بسیار .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:35 | نویسنده : هادی |

مه شب مرغ دلم بر سر دیوار تو بود /

 میپرد از قفس و عاشق دیدار تو بود /

خبرت هست که از خوبی خود بی خبری /

به خدا خوبتر از خوبتر از خوبتری .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:15 | نویسنده : هادی |

با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم ، میبینم سر جاتی !

 

 

تقدیم به عزیز و بزرگواری که خودش خوب میداند که همیشه گل نرگس را برایم یاد آور میشود و گل نرگس وی را یاد آورم می نماید . عزیزی که گل نرگسزارها را دوست دارد و انشا الله به دیدار گل نرگسزارها خواهیم رفت  ..................


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲ | 16:8 | نویسنده : هادی |

بوی مهربانی می آید ، کجا ایستاده ای ؟ در مسیر باد ؟


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:32 | نویسنده : هادی |

امروز که آینه جوابش سنگ است /

 در ذهن زمانه عشق هم بی رنگ است /

 هر کس که نداند تو خودت می دانی /

آری به خدا دلم برایت تنگ است .

یا بقیه الله


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:29 | نویسنده : هادی |

زندگی آنقدر ابدی نیست که هر روز بتوان مهربان بودن را به فردا موکول کرد .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:28 | نویسنده : هادی |

امشب به رسم عاشقی یادی ز یاران میکنم /

 در غربتی تاریک و سرد ، از غم حکایت میکنم /

 امشب وجودم خسته است ، از سردی دلهای سرد /

 آیا تو هم به یاد من هستی در این شبهای درد ؟

 

به یاد یارانِ یار غریب


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:26 | نویسنده : هادی |

اگر دیدی دنیا برات مفهومی نداره ، تحمل کن ، شاید خودت دنیای کسی باشی .

تقدیم به تمامی بندگان خدا و بزرگواری که عزیز است و عزیزیش با گل نرگس رقم خورده


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:23 | نویسنده : هادی |

قسم به آیه ی چشمت ، به خوبیت به صفایت /

دوباره مثل همیشه ، دلم گرفته برایت .

عزیز یاسین


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:19 | نویسنده : هادی |

مثل اتاق زیر شیروانی پر از خاطره ی بارانم ، کدام واژه می فهمد برایت چقدر دلتنگم ؟


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:18 | نویسنده : هادی |

هوا خوب و بدش فرقی نداره ، به هوای تو نفس میکشم هنوز !

ای گل نرگس


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:17 | نویسنده : هادی |

اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت /

 زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت /

 دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی /

 دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت .

ای عزیز طاها


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:16 | نویسنده : هادی |

"شادی" ، پروانه ی است که هرچه تقلا کنی نمیتوانی آن را شکار کنی ، باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند ، پس زندگیت سرشار از آرامش و شانه هایت پر از پروانه .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:14 | نویسنده : هادی |

من قفل کردم ، صندوق قلب و دلم ، همچنین درب اتاق ، و تو چه می دانی پشت این درب پر از قفل بلبلی می خواند که پر از شور و وفاست .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:13 | نویسنده : هادی |

اسیر فصل خزان گردد عمر آنکس که /

 دمی اسیر اشک کند چشم مهربان تو را .

ای بقیه الله


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:12 | نویسنده : هادی |

خدایم را دوست دارم و باوفاتر از او سراغ ندارم ، به رسم همین وفاداریست که کسانی را که دوست دارم به او می سپارم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:10 | نویسنده : هادی |

خاک پایت بوسه گاهم بود و بس /

 بر سر راهت نگاهم بود و بس /

ای نگاهت تکیه گاه خستگی /

عشق تو تنها گناهم بود و بس .

 

یا بقیه الله


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:9 | نویسنده : هادی |

بهترین ها همیشه میمانند ، شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:6 | نویسنده : هادی |

توی آسمون همیشه از یه ارتفاعی به بعد دیگه هیچ ابری وجود نداره ، پس هر وقت آسمون دلت ابری بود با دنیا نجنگ ، فقط اوج بگیر .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ | 21:5 | نویسنده : هادی |

ساده ای ساده مثل یک لبخند و به یک سیب میشوی دلبند آنقدر کوچکی که روی زمین شاپرکها تو را نمی فهمند چه کسی گفت ای همیشه غریب دردهای من وتو کم هستند می شود مثل یک درخت نجیب با خدا دست داد سبز و بلند بنشین روبروی پنجره ها دل به این دردهای کهنه نبند .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ | 22:4 | نویسنده : هادی |

گر نگه دار من آنست كه ميدانم ؛ شيشه را در بغل سنگ نگه ميدارد.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:36 | نویسنده : هادی |

من غمگين بودم از اينكه چرا كفش ندارم اتفاقا مردي را ديدم كه اصلا پا نداشت.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:35 | نویسنده : هادی |

غروب عشق و دوستی هرگز طلوع نمی کند. شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم بی تو بودن را برای با تو بودن دوست دارم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:33 | نویسنده : هادی |

اگر روزی احساس کردی می خواهی گریه کنی منو صدا کن به تو قول نمی دم که تو رو بخندونم اما می توانم باهات گریه کنم اگر روزی خستگی تو رو وادار به گریز کرد نترس که منو صدا کنی قول نمی دم که ازت نخوام که این کارو نکنی اما می توتم باهات راهی بشم. اگر روزی حوصله گوش کردن به کسی رو نداشتی منو صدا کن قول می دم که خیلی ساکت باشم اما اگر یه روز صدام کردی جوابی نیومد زود بیا که منو ببینی شاید به تو احتیاج داشته باشم تنها به تو.....


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:32 | نویسنده : هادی |

دو چشمم رو به محراب وزبانم ذكر حق گويد ولي در سينه پنهاني پي دلدار مي گردم در ان فرصت كه چشمانم نگاه اتشينش گشت نداند كس تو دان يارب فداي يار مي گردم نمي دانم كه اين جسمم كجا خواهد شود مدفون ولي دانم كه با روح بسي غم دار مي گردم ميان دو ستان مستم چو ساقي باده در دستم ولي با قلب گريان وتن تبدار مي گردم نگفتم شعر تا گويم كه من هم شاعري دانم ولي سر خوش ز اشعار صريح يار مي گردم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:31 | نویسنده : هادی |

آنان که گفتن بهر تو مردن دروغ گفتند من راست گفتم که برای تو زنده ا م .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:29 | نویسنده : هادی |

دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی، دنبال کسی باش که نتونی بی اون زندگی کنی!!


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:28 | نویسنده : هادی |

هرگاه در وادي پر هياهوي زندگي
از قلوب بي عاطفه انسانها خسته شدي
تنها قلب مرا به ياد اور كه
فقط به خاطر تو ميتپد...


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:27 | نویسنده : هادی |

هرروز در انتظار فردائيم.
غافل ازاينكه امروز همان فردائيست
كه ديروز درانتظارش بوديم.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:26 | نویسنده : هادی |

از اين بيهوده چرخيدن چه حاصل
پياده مي شوم دنيا نگه دار


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:25 | نویسنده : هادی |

چه سخت است اين كه مردي را به دل غم باشد اما اشك نتواند.
دلش را درد جانسوزي بسوزاند وليكن گريه نتواند.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:24 | نویسنده : هادی |

دستهايم بوي گل ميداد مرا به جرم چيدن گل دستگير كردند ولي چرا كسي نفهميد شايد من گلي كاشته ام


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:22 | نویسنده : هادی |

دوستي فصل قشنگي است پراز لاله سرخ دوستي قدرت تلفيق شعور من و توست دوستي حس عجيبي است ميان پر و آب رنگ ان مثل خداست مردم شهر رفاقت دل آبي دارند ودر اين شهر همه مي خندند


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:21 | نویسنده : هادی |

اين غمه كه داره در ميزنه دلم براش پر ميزنه/

مهمونه ناخونده من هرشب به من سر ميزنه/

 اي غم بيا اي غم بيا خوش اومدي خونه ي من/

يه وقت نشه هوس كني بري خونه يار من.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:20 | نویسنده : هادی |

اين چوب خشكيده اين دستان چروكيده حكايتها دارد گرم خوابهاي من بيداري او گذشت مادر مي دانم حكايتها دارد به ياد دارم مرا تبي بود يك شب مي سوختم به خود آتشي بود مرا به لب هزياني مي گفتم آري بد شبي بود مرا دستي آرام كهنه اي خيس پيشانيم را بوسه مي داد آتش جانم را به جان خود بوسه مي داد به خواب شيرين ديدم كه مي گفت نشستن بر بالين تو نيست جز مهر مادر آري گذشت مادر اينگونه حكايتها دارد


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:16 | نویسنده : هادی |

مادر بخواب ساعتهاست پاي بستر من بيداري من روزها و شبهاست گرفتار تب آلوده اين تخت چه كنم جز تو مادر چه كسي به پايم خواهد نشست قسم به بيداري هايت دوستت دارم مادر


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:15 | نویسنده : هادی |

چتر زد گل عشق را ترسيم كرد سرو سركش خم شد و تعظيم كرد يك سبد پر كرد از مفهوم خويش برد بين عاشقان تقسيم كرد


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:12 | نویسنده : هادی |

آسوده دلان را غم شوريده سران نيست اين طايفه را غصه رنج دگران نيست اي هموطنان باري اگر هست ببنديم اين ملک اقامتگه ما رهگذران نيست


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:11 | نویسنده : هادی |

عزیزم حسادت نکن… این که بعد از تو بغل گرفته ام . زانوی غم است .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:7 | نویسنده : هادی |

كاش گاهي در مسير زندگي باري از دوش نگاهي كم كنيم كاش وقتي شاپركها تشنه اند ما به ابرها گريان شويم كاش مثل پونه ها پرپر شويم كاش فاصله ميان خويش را با خطوط دوستي به هم كنيم همه همسايه ديوار به ديوار همند ما همه روزي از اينجا مي رويم كاش اين حرف را باور كنيم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 15:2 | نویسنده : هادی |

عشق چیز عجیبی نیست ، عزیز دلم ! همین است که تو دلت بگیرد و من نفسم !

 

 

تقدیم به بزرگوار و عزیزی که گاه گاهی دلش میلرزد به عظمت واژگانی که گاه گاهی از سپاهم دورش را میگیرند که بگویند به او سلام..........

و او ازین واژه میترسد

و او کماکان گل نرگس را دارد


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 10:38 | نویسنده : هادی |

تو را ای گل کماکان دوست دارم /

به قدر ابر و باران دوست دارم /

کجا باشی کجا باشم مهم نیست /

تو را تا زنده هستم دوست دارم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 10:27 | نویسنده : هادی |

اگر خوبان عالم جمع باشند…

یقینا نزد من. تو بهترینی ..

 اگر از خوبترها حلقه سازند ...

تو در آن حلقه . میدانم نگینی .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 10:21 | نویسنده : هادی |

با اینکه ازم دوری اما هر وقت دستمو میزارم رو قلبم… میبینم سر جاتی .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 10:11 | نویسنده : هادی |

گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم

چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:56 | نویسنده : هادی |

آسمان همچو صفحه دل من

روشن از جلوه هاي مهتاب است

امشب از خواب خوش گريزانم

كه خيال تو خوشتر از خواب است


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:55 | نویسنده : هادی |

پائيز را دوست دارم چون فصل غم است غم را دوست دارم چون اشك دل است اشك را دوست دارم چون گواه دل است دل را دوست دارم چون محبت را به من اموخت محبت را دوست دارم چون تو را دوست دارم وتو را دوست دارم چون تو را دوست دارم وتو را دوست دارم بي انكه بدانم چرا؟ وحـــالا تــــو بـه مــن بگـــو چــــــرا ؟؟؟؟؟


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:51 | نویسنده : هادی |

لبخند زدي و اسمان ابي شد

شبهاي قشنگ مهر مهتابي شد

پروانه پس از تولد زيبايت

 تا اخر عمر غرق بي تابي شد


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:50 | نویسنده : هادی |

بخون بخون ترانه خون دلا را عاشقانه كن

 روزا رو آفتابي ترين شبها رو شاعرانه كن


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:46 | نویسنده : هادی |

شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم شدم آن عاشق ديوانه كه بودم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:44 | نویسنده : هادی |

امدی ومن مهو نگاه پر غرورت

امدی و من فدای اون ناز غرورت

امدی و قلبمو ازم باز خریدی عاشق اون عشق و سرورت


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 0:39 | نویسنده : هادی |

 

مرا فریب دادی ای دنیا /منم ز تو گریزانم ای دنیا

مرا راندی از مهرت/ منم گریزانم از بهرت

 


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ | 1:8 | نویسنده : هادی |

 

دیروز دلم دوباره یک مهمان داشت ....

افسوس که مهمانی او پایان داشت ...

 صد حرف نگفته در دلم بود هنوز ...

ای کاش زمانه دور برگردان داشت .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 23:0 | نویسنده : هادی |

چون بر ماسه هاي ساحل قلبم/

 هر گوشه پيدا رد پاي علي ع /

ميخوابد هرشب اين دل زخمي/

در بستري نرم از صداي علي ع


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 14:43 | نویسنده : هادی |

قشنگترین عشق ، نگاه خداوند بر بندگان است ، تو را به همان نگاه می سپارم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 14:24 | نویسنده : هادی |

تنها خداست که میداند "بهترین" در زندگی تو چگونه معنا می شود ، من آن بهترین را برایت آرزو می کنم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 14:19 | نویسنده : هادی |
به کسی اعتماد کن که بتواند سه چیز را در تو تشخیص دهد : اندوه پنهان شده در لبخندت را ، عشق پنهان شده در عصبانیتت را و معنای حقیقی سکوتت را .
موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیستم مهر ۱۳۹۲ | 14:8 | نویسنده : هادی |

 

سوختن قصه ی شمع است ولی قسمت ماست /

 شاید این قصه ی تنهایی ما کار خداست /

 آنقدر سوخته ام با همه بی تقصیری /

 که جهنم نگزارد به تنم تاثیری .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه نوزدهم مهر ۱۳۹۲ | 11:24 | نویسنده : هادی |

عشق زیباست و با نام تو زیباتر میشود در حسرت دیدار توام و تو از من دوری فرسنگها ولی انچه سبب ارامشم هست نزدیکیه دلهایمان میباشد همیشه باشی شاد باشی و همیشه بوی خوش گل نرگس را برایم جاودانه کنی

تقدیم به بزرگواری که گل نرگس را دوست میدارد....

 


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۲ | 7:32 | نویسنده : هادی |

دلم تنگ تونيست دلم تنگ خودم است .... دلم تنگ دستان تو نيست .... بلكه براي دستان خودم تنگ است ... دلم براي دل تو نمي تپد ... دلم براي خودم مي تپد ... چرا كه من و تو از روز اول یكي بوديم براي هميشه وعده مان هم همين بود . هم اكنون دنبال خودم مي گردم .... من كجايم


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ | 14:0 | نویسنده : هادی |

اگر تنهایی ام چشم مرا بست….

 اگر دل از تنم افتاد و بشکست….

فدای قلب پاک آن عزیزی…

که در هر جا که باشد یاد ما هست .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 13:53 | نویسنده : هادی |

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی

حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی

 من که از یاد تمام آشنایان رفته ام

 وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 2:26 | نویسنده : هادی |

تو زیبایی و همچون موج دریا پر هیاهویی ....

 منم تشنه کویری . که ندارد هیچ آهویی ...

بیا یک شب کنارم تا سحر بنشین ببین جانا....

 که خوشتر باشد از صد موج این بی ها و بی هویی .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ | 2:29 | نویسنده : هادی |

اي دير يافته با تو سخن مي گويم زيرا كه من ريشه هاي تو را دريافتم زيرا كه صداي من با صداي تو اشناست


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 0:58 | نویسنده : هادی |

ندارم من نظر جز بر نگاهت ... ندارم من طلب جز روی ماهت ... ندارم من دلی جز عاشق

 تو... نباشم من دمی جز در پناهت .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 0:33 | نویسنده : هادی |

در دست انداز عشقت><شاه فنر قلبم شکست


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : سه شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۲ | 21:53 | نویسنده : هادی |

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید . خاطرات پاک به یاد هم بودن است .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : شنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۲ | 14:33 | نویسنده : هادی |

هرگز فراموش مكن كسي را كه دلش را آزرده اي.


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : پنجشنبه بیستم تیر ۱۳۹۲ | 22:22 | نویسنده : هادی |

در مقابل تقدیر خداوند همانند کودکی یک ساله باش که وقتی او را به هوا می اندازی . می خندد . چرا که اطمینان دارد او را خواهی گرفت .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ | 0:51 | نویسنده : هادی |

ما بدهکاریم به یکدیگر و به تمام " دوستت دارم" های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم .


موضوعات مرتبط: اس ام اس

تاريخ : یکشنبه شانزدهم تیر ۱۳۹۲ | 0:50 | نویسنده : هادی |